Begeleiden handel in ammoniakrechten, Garyp

In opdracht van twee melkveebedrijven te Garyp, 2015.

Robbert de Vries adviseerde bij de overdracht van ammoniakrechten van een beëindigend melkveebedrijf naar een uitbreidend bedrijf.