Woningbouwlocatie Wilderszijde, Bergschenhoek

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2006.

De gemeente Bergschenhoek heeft het voornemen de nieuwbouwwijk Wilderszijde te realiseren met in totaal circa 2400 woningen en circa 3 hectare voorzieningen. Wilderszijde heeft een omvang van ongeveer 125 hectare. Het plangebied is gelegen nabij Rotterdam Airport en de HSL. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1549