Uitwerkingsplan Winterswijk – Oost

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005.

De provincie Gelderland heeft het MER-Reconstructie plan Achterhoek en Liemers voor de uitwerking Winterswijk-Oost van toepassing verklaard en het MER met het Ontwerp Uitwerkingsplan Winterswijk-Oost ter visie gelegd. De Commissie is van mening dat het voornoemde Reconstructieplan-MER ook voor de Uitwerking Winterswijk-Oost, tezamen met de aanvullende informatie in het uitwerkingsplan zelf, de essentiële informatie bevat. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1251