Tweede fase Zoetermeer-Zuidplas en MER Bentwoud

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2001 2003 2008 2011.

De provincie Zuid-Holland, de Dienst Landelijk Gebied , de gemeente Rijnwoude en de gemeente Waddinxveen zijn bezig met de ontwikkeling en aanleg van het natuur- en recreatiegebied Bentwoud. Het Bentwoud is gelegen in de gemeenten Rijnwoude en Waddinxveen. De gemeenten passen hun bestemmingsplannen aan waarbij m.e.r.-procedures worden doorlopen. Een eerder opgesteld MER is daarbij geactualiseerd.

De Commissie is van oordeel dat het geactualiseerde MER voldoende informatie bevat voor de besluitvorming over het Rijnwoudse deel van het gebied. Voor het Waddinxveense deel van het gebied is alleen voldoende informatie aanwezig indien geen randweg in het gebied gerealiseerd zal worden.
De Commissie geeft aanbevelingen voor een verdere actualisering van het MER indien wordt besloten een randweg aan te leggen, daarnaast geeft zij aanbevelingen op het gebied van natuur, water, evaluatie en beheer. De Commissie heeft ook een geactualiseerde versie van het MER voor het Waddinxveense deel van het Bentwoud getoetst. Zie voor onder het project Westelije randweg Waddinxveen.

Robbert de Vries is vanuit de Commissie betrokken geweest bij al deze toetsingen, met name vanuit de aandachtsvelden inrichting, bodem en water.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1161