Tracénota/MER Greenportlane

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007-2009.

De provincie Limburg wil het gebied Klavertje 4, gelegen ten noordwesten van het knooppunt  Zaarderheiken, ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van het gebied is het nodig het gebied te ontsluiten. Hiervoor wil de provincie een ringvormige wegenstructuur ontwikkelen waarvan een belangrijk onderdeel gevormd wordt door een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg met aansluitingen op de A67 en A73. Deze ontsluitingsweg wordt aangeduid als de ‘Greenportlane’. De weg zal ruimtelijk worden vastgelegd door middel van een provinciaal inpassingsplan. Voor aanleg van deze weg wordt een (besluit)-m.e.r. procedure doorlopen.  Robbert de Vries was betrokken bij de advisering.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2030