Reconstructie De Achterhoek en Liemers

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2002 2004 2005.

Het provinciale bestuur van Gelderland wil een Reconstructieplan vaststellen voor het gebied Achterhoek en Liemers. Vervolgens komt er een jaar later een uitwerking voor het gebied Winterswijk-Oost. In het MER zijn de onderbouwing van het duurzame raamwerk en alternatieven, waarmee de belangrijkste beleidskeuzen voor het plangebied in beeld worden gebracht, goed ingevuld. De reconstructie leidt op diverse punten nog niet tot het gewenste doelbereik, bijvoorbeeld op het gebied van veterinaire veiligheid, natuurbescherming, vermindering van hinder en verbetering van de waterkwaliteit. Robbert de Vries was betrokken bij het advies over de richtlijnen en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1251