Inrichtingsplan Enschede-Noord

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

Provincie Overijssel heeft, volgend op het reconstructieplan, voor het gebied Enschede-Noord het Inrichtingsplan Enschede-Noord opgesteld. Met dit plan wil de provincie de vitaliteit van het buitengebied versterken en de uitvoering van het reguliere beleid versnellen. Ter ondersteuning van de besluitvorming over dit Inrichtingsplan wordt een plan-MER opgesteld. De Commissie oordeelde bij de toetsing positief over het plan-MER. Daarbij maakte zij enkele opmerkingen. De ontwikkelingen rond Vliegveld Twente zijn in dit plan-MER niet behandeld. De mogelijke milieueffecten van het vliegveld op het plangebied Enschede-Noord moeten daarom in het MER voor Vliegveld Twente aan bod komen. Verder kan voor maatregelen uit het plan op een later moment nog een passende beoordeling benodigd zijn. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1967