Herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden, gem. Neerijnen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2002 2003.

Met de herinrichting van het uiterwaardengebied zal de veiligheid tegen hoogwater in overeenstemming gebracht worden met nieuw vastgestelde normen en daarnaast de natuurontwikkeling worden bevorderd. De uiterwaardengrond die vrijkomt bij de ontgrondingen is mogelijk verontreinigd (kwaliteitsklasse 3 en 4) en zal worden geborgen in het gebied zelf. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen voor de milieueffectrapportage.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1312