Glastuinbouwontwikkeling Het Rundedal te Klazienaveen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003.

De gemeente Emmen heeft het voornemen om onder de naam Het Rundedal nabij Barger-Compascuum en het bestaande glastuinbouwgebied Klazienaveen een nieuwe hoogwaardige glastuinbouwlocatie met een totale omvang van circa 265 hectare te ontwikkelen. Hiervan is circa 160 hectare bedoeld voor de realisatie van uitgeefbare kavels. Daarnaast stelt de gemeente Emmen zich ten doel om in dit gebied een ecologische zone te ontwikkelen en de glastuinbouw en de ecologische zone op een verantwoorde wijze landschappelijk in te passen. Bij de ontwikkeling van de glastuinbouwlocatie wordt de duurzame ontwikkeling centraal gesteld.  Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1060