Bedrijventerrein Westrand Aalten

In opdracht van de Commissie voor de milieueffectrapportage, 2017

De gemeente Aalten wil een nieuw bedrijventerrein van 5 hectare realiseren, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein Het Broek. De firma Aalbers, die zich bezig houdt met het inzamelen, sorteren en verkleinen van afval, verhuist van Het Broek naar het nieuwe bedrijventerrein. Voordat de gemeente Aalten besluit over het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Aalten heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende milieu-informatie bevat. Zij constateert dat de (beperkte) effecten mogelijk zijn overschat omdat er in het milieueffectrapport geen rekening  gehouden is met  de afname van hinder vanuit Het Broek. De Commissie adviseert de gemeente Aalten om in de toelichting bij het bestemmingsplan de gewijzigde routering van het vrachtverkeer en de effecten daarvan toe te lichten. Ook adviseert zij toe te lichten op welke manier het nieuwe bedrijventerrein gaat bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambities van de gemeente Aalten. 

Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing vanuit zijn kennis van water en natuur.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3254