Bedrijventerrein Oosterhorn (Delfzijl)

In opdracht van de Commissie voor de milieueffectrapportage, 2017

De gemeente Delfzijl stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het bedrijventerrein Oosterhorn. Dit terrein biedt ruimte aan zware industrie, havengebonden activiteiten en windturbines. Voor de windturbines op ‘Windpark Delfzijl Midden’ is een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeenteraad (bestemmingsplan) en Gedeputeerde Staten van de provincie (omgevingsvergunning) een besluit nemen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Onderzocht is of en hoe de ambities voor duurzaamheid, energie en leefomgeving kunnen worden uitgewerkt in het bestemmingsplan. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing vanuit zijn kennis van het landelijk gebied. https://www.commissiemer.nl/adviezen/3041