Ammoniakrechten en vergunning Nb-wet melkveehouderij te Aldtsjerk

In opdracht van melkveehouder, 2015-2017.

Advies over verkoop ammoniakrechten, toetsing bedrijfssituatie aan bestemmingsplan, omgevingsvergunning en Natuurbeschermingswet. Aerius-berekeningen en vergunningsaanvraag onder de Natuurbeschermingswet.