Aanvraag vergunningen voor uitbreiding stal van een biologisch veehouderijbedrijf te Tytsjerk

In opdracht van veehouder, 2015-2016.

Robbert de Vries heeft voor het bedrijf een melding Activiteitenbesluit gedaan, een omgevingsvergunning aangevraagd,  Aerius-berekeningen gemaakt om stikstofdepositie te bepalen en een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (PAS) aangevraagd.