Advisering ammoniakrechten Rotsterhaule

In opdracht van melkveehouder te Rotsterhaule, 2014.

Bij de bouw van een nieuwe ligboxenstal is geadviseerd over aankoop van ammoniakrechten t.b.v. interne saldering waardoor de ammoniakdepositie door het bedrijf per saldo niet toeneemt. Berekeningen met Aerius.