Aanvraag NBwet-vergunning PAS, Ypecolsga

in opdracht melkveehouder te Ypecolsga 2014-2015.

en was . Voor een ‘interimuitbreiding’ van het melkveehouderijbedrijf in 2010 is een berekening gemaakt met het programma Aerius en een aanvraag gedaan voor een Natuurbeschermingswetvergunning onder de PAS.