Verkeerscirculatieplan Waterland-Oost voor Waterschap De Waterlanden, Gemeente Waterland, Stadsdeel Amsterdam-Noord, Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, samen met Hauptmeijer Verkeer.

In opdracht van Waterschap De Waterlanden, in 2001 2002.