Vakantiepark Scheerwolde

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2006.

Herikerberg Vastgoed bv wil een gebied van ruim 67 hectare ten westen van de kern Scheerwolde ontwikkelen tot een vakantiepark met 260 recreatiebungalows, centrale voor zieningen, sportvelden, een natuurtransferium, een waterplas van ruim 20 hectare en aanlegsteigers voor circa 200 ligplaatsen. Parallel aan de ontwikkeling van het vakantiepark worden voor het dorp Scheerwolde circa 35 permanente woningen gerealiseerd. Voor het voornemen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeenteraad van Steenwijkerland is het bevoegde gezag voor dit besluit. Omdat de ontwikkeling bij Scheerwolde verder gaat dan in het streekplan was voorzien, is daarnaast een streekplanuitwerking vereist. Ten behoeve van het besluit over de bestemmingsplanwijziging is een milieueffect rapport (MER) opgesteld. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1494