Schadebeheersing overzomerende ganzen

In opdracht van Provincie Groningen, in 2012-2013.

Formuleren en begeleiden van onderzoek om de toenemende aantallen broedende ganzen en daarmee de toename van schade aan landbouw en natuur beheersbaar te maken.