Ring Utrecht 2e fase, onderdeel Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2011-2014.

Aanpassing van de Noordelijke Randweg van Utrecht. Het vervolg op Planstudie Ring Utrecht 1e fase (P 2186). Uit de 1e fase kwam een voorkeursalternatief. In de 2e fase worden de effecten van dit alternatief inzichtelijk gemaakt. De 2e fase is gesplitst in 2 delen die wel nauw met elkaar verbonden zijn:

De A12 en A27 (P 2505). Hierover neemt de minister van I&M een Tracébesluit.
De Noordelijke Randweg Utrecht (P 2506, dit project). Hierover stelt de gemeente Utrecht een bestemmingsplanwijziging vast.

Yvonne van Manen adviseerde vanuit de Commissie, met name ten aanzien van water en natuur.

Meer informatie:

Link: http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2506