Natuureffecten van de milieueffectanalyse en natuurtoets Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM); Het ging om de effecten van uitbreiding van Almere in het IJmeer, een spoorverbinding tussen Almere en Amsterdam, verbreding van snelwegen en het versterken van de ecologische structuur van het Markermeer en IJmeer.

In opdracht van Rijkswaterstaat; gewerkt is binnen consortium met CE-Delft en Oranjewoud, in 2009.

persbericht_RAAM