Landinrichtings- en gebiedscommissies

In opdracht van LNV, provinciebesturen, landinrichtingscommissies, in 1981-1997.

Robbert de Vries werkte van 1981 tot 1997 bij de toenmalige Landinrichtingsdienst. Als hoofd van de afdeling Onderzoek in de provincie Utrecht gaf hij leiding aan bodemkundig, hydrologisch en ecologisch onderzoek, schattingen in ruilverkavelingen en HELP-evaluaties van landinrichtingsprojecten. Tussen 1986 en 1990 trok hij als secretaris van de landinrichtingscommissie de planvorming voor het Noorderpark ten noorden van Utrecht. Tussen 1990 en 1997 was hij districtsingenieujr in Noord-Holland en als secretaris verantwoordelijk voor de landinrichtingsprojecten Amstelland, Waterland, Westzaan en Limmen-Heiloo. Tussen 1995 en 1997 was hij daarnaast projectmanager Haarlemmermeer-Groen.