Bestuur Dorpsbelang

In opdracht van Dorpsbelang Wirdum-Swichum, in 2005-2013.

Robbert de Vries vervulde verschillende functies binnen Dorpsbelang Wirdum-Swichum. Eerst als adviseur ruimtelijke ordening, waarbij hij de organisatie vertegenwoordigde bij de planvorming voor de Haak om Leeuwarden en de ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Zuidlanden. Van  2005 tot 2013 was hij bestuurslid, waarvan sinds 2009 voorzitter. In deze periode kwamen mede door toedoen van Dorpsbelang tot stand:

. Dorpsvisie Wirdum-Swichum 2020
. Restauratie Amerikaanse windmolen
. Boerenlandpad
. Rapport Swichum nog mooier!
. Herinrichting Legedyk
. Terugplaatsen replica van het soldaatje van Barrahus
. Stedebouwkundig ontwerp Hikkemieden
. Bestemmingsplan Wirdum
. Plan voor sloepenroute Leeuwarden-Wirdum-Grou
. Open monumentendag 2007 voor de gemeente Leeuwarden in Wirdum en Swichum
. Ontwerp voor de afslag Wirdum van de rijksweg A32
. Enquete geluids- en trillingshinder en verkeersveiligheid met follow up
. Heechhout over de Wirdumervaart met wandelroute
. Multifunctioneelplein bij basisscholen

Meer informatie:

Link: http://wirdum-swichum.nl