Actualiseren en aanvullen Natuurbeheerplan Groningen

In opdracht van Provincie Groningen, in 2010-2011.

De provincie Groningen heeft in 2009 een Natuurbeheerplan vastgesteld. Dit natuurbeheerplan is door De Overlaat geactualiseerd, waarbij onder andere de ambitiekaart erin is verwerkt, en aangevuld in het bijzonder m.b.t. landschap.