Activiteitenbesluit en Nb-wet vergunning melkveebedrijf te Molkwerum

In opdracht van melkveehouder, 2016.

Melding Activiteitenbesluit,  Aerius-berekening en vergunningsaanvraag onder de Natuurbeschermingswet (PAS).