Het maken en indienen van projectvoorstellen in het kader van Gebundelde Doeluitkering, FINH, ROP/POP en Noord-Holland Midden

In opdracht van Waterschap De Waterlanden, in 2000.