Frysk

<Terug

Oplossen probleem van woning op boerderij-erf

In opdracht van Gunnink, in 2012-2013.

Onderzoek welke beperkingen een particuliere woning op een boerderij-erf oplegt aan de bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden in milieuhygienische en planologische zin. In overleg met eigenaren, gemeente Franekeradeel en provincie Fryslan zoeken naar een oplossing. Als vervolgstap wordt de bestemming gewijzigd in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied en een nieuwe bouwkavel aangewezen. Mede om te voldoen aan de daaraan gestelde landschappelijke eisen is een erfinrichtingsplan opgesteld, zowel voor het nieuwe woonerf als voor het bestaande boerderij-erf.

© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug