Frysk

<Terug naar Projecten

Project Opdrachtgever Jaar
Actualisatie Faunabeheerplan Fryslan 2014-2019 Faunabeheereenheid Fryslan 2013-2014
Schadebeheersing overzomerende ganzen Provincie Groningen 2012-2013
Actualisatie Faunabeheerplan Groningen Faunabeheereenheid Groningen 2013
Voorkomen sloop boerderij Werpsterdyk 24 te Wirdum Bakker 2012-2013
Hydrologisch advies inzake verzakking woning Tabedykje te Lekkum D. Riedstra, Burdaard 2011
Advisering Vermilion Oil & Gas Netherlands Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. via DHV B.V. 2010
Belevingsonderzoek geluids- en trillingshinder en verkeersveiligheid in Wirdum en Swichum Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2010
Secretariaat Schadecommissie die onderzoekt of schade aan gebouwen veroorzaakt is door peilverlagingen Wetterskip Fryslan 2004-2009
Inhoudelijke onderbouwing bezwaar bij Raad van State tegen woningbouw Grut Palma, Wergea Particulier 2007 2008
Bestuur Faunafonds Ministerie LNV 1999-2007
Schadecommissie Wetterskip Boarn en Klif 2003
© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug