Frysk

<Terug naar Projecten

Project Opdrachtgever Jaar
Ontwikkeling Skûlenboarch en Westkern Commissie m.e.r. 2009 2013
A4 Zone West, gemeente Haarlemmermeer Commissie m.e.r. 2012 2013
Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide Commissie m.e.r. 2012 2013
Natuurontwikkeling Moerputten - Vlijmens Ven Commissie m.e.r. 2012-2013
MER Ede-Oost en Spoorzone Bestemmingsplan kazerneterreinen, gemeente Ede Commissie m.e.r. 2012-2013
Bestemmingsplan buitengebied Doetinchem Commissie m.e.r. 2013
Bestemmingsplan buitengebied Oostzaan Commissie m.e.r. 2013
Bestemmingsplan buitengebied Medemblik Commissie m.e.r. 2013
Bestemmingsplan buitengebied Dronten Commissie m.e.r. 2013
Bedrijventerrein Trade Port Noord, Venlo Commissie m.e.r. 2009 2012
Ontwikkeling Ede-Oost en Spoorzone Commissie m.e.r. 2008 2012
Structuurvisie Intensieve Veehouderij en Glastuinbouw Peel en Maas en Bestemmingsplan Commissie m.e.r. 2009 2012
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Overbetuwe Commissie m.e.r. 2010 2012
Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Emmen Commissie m.e.r. 2010 2012
Structuurvisie buitengebied Dalfsen Commissie m.e.r. 2010 2012
Kustversterking en bestemmingsplan Katwijk Commissie m.e.r. 2009 2012
Structuurvisie en Bestemmingsplannen buitengebied gemeente Heerde Commissie m.e.r. 2011 2012
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Zundert Commissie m.e.r. 2011 2012
Bestemmingsplan buitengebied Etten-Leur Commissie m.e.r. 2011 2012
Bestemmingsplan Buitengebied Overberg, Maarn, Maarsbergen en Amerongen (OMMA) Commissie m.e.r. 2012
Directe wegverbinding Westerbaan met Meeuwenlaan te Katwijk Commissie m.e.r. 2012
Bestemmingsplan Duinen, gemeente Katwijk Commissie m.e.r. 2012
Westelijke Randweg Waddinxveen Commissie m.e.r. 2009 2011
Verplaatsing agrarische bedrijven Nieuw Buinen Commissie m.e.r. 2009 2011
Realisatie van het groengebied De Omzoom, gemeente Zaanstad Commissie m.e.r. 2009 2011
Ruimte voor de Rivier: project Munnikenland Commissie m.e.r. 2008 2011
Bestemmingsplan Buitengebied Gennep Commissie m.e.r. 2010 2011
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Westerveld Commissie m.e.r. 20102011
Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe Commissie m.e.r. 2010 2011
Buitengebied 2010, Rhenen Commissie m.e.r. 2010 2011
Bestemmingsplan buitengebied Montferland Commissie m.e.r. 2010 2011
Tuinbouwvestiging De Kievit, Peel en Maas Commissie m.e.r. 2011
Bestemmingsplan Piekberging Haarlemmermeer Commissie m.e.r. 2011
Kustversterking Noorderstrand bij Renesse Commissie m.e.r. 2011
Structuurvisie FlorijnAs, Assen Commissie m.e.r. 2011
Bestemmingsplan Cantineweg Katwijk Commissie m.e.r. 2010 2011
Structuurvisie en bestemmingsplan buitengebied Barneveld Commissie m.e.r. 2011
Partiële herziening Provinciale Structuurvisie 2011, provincie Zuid-Holland Commissie m.e.r. 2011
Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland Commissie m.e.r. 2008 2010
Plan-MER Buitengebied Salland Commissie m.e.r. 2009 2010
Structuurvisie Katwijk Commissie m.e.r. 2009 2010
Waterberging Diesdonk Commissie m.e.r. 2009-2010
Inrichtingsplan Olst-Wesepe Commissie m.e.r. 2008 2010
Structuurvisie Rijnenburg Commissie m.e.r. 2010
Reconstructie N356 Centrale As, kanaalverlegging Prinses Margrietkanaal te Burgum Commissie m.e.r. 2010
Inrichtingsplan De Kleine Beerze Commissie m.e.r. 2010
Gebiedsontwikkeling Oude Willem (Ooststellingwerf/Westerveld) Commissie m.e.r. 2010
Aardgas+ De Wijk, Drenthe Commissie m.e.r. 2010
Gebiedsontwikkeling Norgerbrug Commissie m.e.r. 2010
Natuureffecten van de milieueffectanalyse en natuurtoets Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM); Het ging om de effecten van uitbreiding van Almere in het IJmeer, een spoorverbinding tussen Almere en Amsterdam, verbreding van snelwegen en het versterken van de ecologische structuur van het Markermeer en IJmeer. Rijkswaterstaat; gewerkt is binnen consortium met CE-Delft en Oranjewoud 2009
Advisering over aanpak van de passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet bij de structuurvisie Randstad 2040 Ingenieursbureau Oranjewoud 2009
Structuurvisie Tiel Commissie m.e.r. 2009
Masterplan Scheveningen-Kust Commissie m.e.r. 2009
Evenemententerrein Ellerveld te Dronten Commissie m.e.r. 2008 2009
Inrichtingsplan Weerijs-Zuid bij Breda Commissie m.e.r. 2009
Dijkverbetering IJsseldijk bij Gouda Commissie m.e.r. 2009
Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland Commissie m.e.r. 2008 2009
Dynamisch Beekdal De Aa Commissie m.e.r. 2008 2009
Bestemmingsplan buitengebied Lemsterland Commissie m.e.r. 2009
Structuurvisie Robuuste Verbinding De Beerze Commissie m.e.r. 2008 2009
Structuurvisie Woerden Commissie m.e.r. 2008 2009
Parkstad Limburg Commissie m.e.r. 2009
Omgevingsvisie Overijssel Commissie m.e.r. 2008 2009
Provinciaal Waterplan en Waterbeheerplannen Noord-Brabant 2010-2015 Commissie m.e.r. 2009
Provinciaal Waterplan en waterbeheerplannen Limburg 2010-2015 Commissie m.e.r. 2009
Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 regio Venlo Commissie m.e.r. 2007-2009
Onderzoek plan-m.e.r.-plicht Waterbeheerplan 2009-2015 vanuit initiatiefnemer Waterschap Noorderzijlvest 2008
Onderzoek plan-m.e.r.-plicht Beheerplan 2010-2015 vanuit initiatiefnemer Waterschap Hunze en Aa's 2008
Deelname klankbordgroep Plan-MER Provinciaal Omgevingsplan vanuit bevoegd gezag Provincie Groningen 2008
Beoordelen natuurevaluatie Plan-MER Randstad 2040 vanuit initiatiefnemer Ingenieursbureau Oranjewoud 2008
Uitbreiding Koningin Julianatoren te Apeldoorn Commissie m.e.r. 2008
Evenemententerrein Flevoland Commissie m.e.r. 2007 2008
Aanpassing waterbergingsgebied Binnen Aa (benedenloop Westerwoldse Aa) Commissie m.e.r. 2007 2008
Waterbeheerplan 2010-2015 Waterschap Rivierenland Commissie m.e.r. 2008
Streekplan Overijssel 2000+, uitwerkingsplan recreatiepark Scheerwolde Commissie m.e.r. 2007 2008
Milieutoets alternatieven Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad CE Delft 2008
Inrichtingsplan Enschede-Noord Commissie m.e.r. 2007
Strategische milieubeoordeling Uitwerkingsplan reconstructie Losser Commissie m.e.r. 2006-2007
Structuurplan Land van Wehl (Doetinchem) Commissie m.e.r. 2006 2007
Gebiedsuitwerking Dalmsholte Overijssel Commissie m.e.r. 2007
Gebiedsuitwerking Engbertsdijkvenen, het Veenschap en Omgeving Commissie m.e.r. 2007
Inspraak op Trajectnota-MER Haak om Leeuwarden Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2006
Strategische milieubeoordeling Kustversterking Zuidwest Walcheren Commissie m.e.r. 2005-2006
Verkenning Kustverdedigingstrategieën Zwakke Schakels Noord-Holland (strategische milieubeoordeling) Commissie m.e.r. 2005 2006
Evaluatie natuureffecten van alternatieven voor de Zuiderzeelijn. Het betrof het 'transitiealternatief' en 'de ruimtelijk-economische projecten van het regio-specifiek pakket' CE Delft 2006
© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug