Frysk

<Terug naar Projecten

Project Opdrachtgever Jaar
Senior beleidsontwikkelaar Natuur en Milieu Provincie Overijssel 2013-2014
Actualisatie Faunabeheerplan Fryslan 2014-2019 Faunabeheereenheid Fryslan 2013-2014
Schloss Tiefenau, Sachsen Duitsland Schloss Tiefenau BV 2013
Procesbegeleiding bedrijfsverplaatsing Rogaar-Visser te Assen Rogaar-Visser 2012-2013
Schadebeheersing overzomerende ganzen Provincie Groningen 2012-2013
Actualisatie Faunabeheerplan Groningen Faunabeheereenheid Groningen 2013
Ontwikkeling Skûlenboarch en Westkern Commissie m.e.r. 2009 2013
Natuurontwikkeling Moerputten - Vlijmens Ven Commissie m.e.r. 2012-2013
MER Ede-Oost en Spoorzone Bestemmingsplan kazerneterreinen, gemeente Ede Commissie m.e.r. 2012-2013
Kustversterking Zwakke Schakels Noord-Holland Commissie m.e.r. 2013
Ring Utrecht 2e fase, onderdeel Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) Commissie m.e.r. 2011-2013
Dijkversterking Waddenzeedijk Texel Commissie m.e.r. 2009 2012
Bedrijventerrein Trade Port Noord, Venlo Commissie m.e.r. 2009 2012
Ontwikkeling Ede-Oost en Spoorzone Commissie m.e.r. 2008 2012
Begeleiding Integrale aanpak Noordelijke Vaarverbinding (NOVA) tussen Hondshalstermeer en Blauwe Stad in combinatie met robuuste verbindingszone Provincie Groningen 2009-2011
Actualiseren en aanvullen Natuurbeheerplan Groningen Provincie Groningen 2010-2011
Ruimte voor de Waal Nijmegen (Dijkteruglegging Lent) Commissie m.e.r. 2009 2011
Ruimte voor de Rivier: project Munnikenland Commissie m.e.r. 2008 2011
Verbetering van de Diefdijklinie tussen Everdingen en Gorinchem Commissie m.e.r. 2008 2011
Natuuropgave Krimpenerwaard Commissie m.e.r. 2007 2011
Bestemmingsplan Buitengebied Gennep Commissie m.e.r. 2010 2011
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Westerveld Commissie m.e.r. 20102011
Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe Commissie m.e.r. 2010 2011
Buitengebied 2010, Rhenen Commissie m.e.r. 2010 2011
Kustversterking Noorderstrand bij Renesse Commissie m.e.r. 2011
Werkprocessen SKNL Overijssel Provincie Overijssel 2010
Projectleiding opstellen Ambitiekaart bij het Natuurbeheerplan Groningen Provincie Groningen 2009 2010
Plan-MER Buitengebied Salland Commissie m.e.r. 2009 2010
Ontpoldering Noordwaard Commissie m.e.r. 2006-2010
A27 Lunetten-Hooipolder Commissie m.e.r. 2007 2010
Project Waterdunen Commissie m.e.r. 2005-2010
Structuurvisie Rijnenburg Commissie m.e.r. 2010
Reconstructie N356 Centrale As, kanaalverlegging Prinses Margrietkanaal te Burgum Commissie m.e.r. 2010
Oprichting verwerkingsinstallatie edelmetaalhoudend afval Remondis Argentia te Moerdijk Commissie m.e.r. 2010
Natuureffecten van de milieueffectanalyse en natuurtoets Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM); Het ging om de effecten van uitbreiding van Almere in het IJmeer, een spoorverbinding tussen Almere en Amsterdam, verbreding van snelwegen en het versterken van de ecologische structuur van het Markermeer en IJmeer. Rijkswaterstaat; gewerkt is binnen consortium met CE-Delft en Oranjewoud 2009
Advisering over aanpak van de passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet bij de structuurvisie Randstad 2040 Ingenieursbureau Oranjewoud 2009
Structuurvisie Tiel Commissie m.e.r. 2009
Evenemententerrein Ellerveld te Dronten Commissie m.e.r. 2008 2009
Structuurvisie Robuuste Verbinding De Beerze Commissie m.e.r. 2008 2009
Uiterwaardvergraving Avelingen Commissie m.e.r. 2007-2009
Herinrichting Huissensche Waarden te Lingewaard Commissie m.e.r. 2004 2009
Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo) Commissie m.e.r. 2007 2009
Provinciaal Waterplan en Waterbeheerplannen Noord-Brabant 2010-2015 Commissie m.e.r. 2009
Provinciaal Waterplan en waterbeheerplannen Limburg 2010-2015 Commissie m.e.r. 2009
Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 regio Venlo Commissie m.e.r. 2007-2009
Beoordelen natuurevaluatie Plan-MER Randstad 2040 vanuit initiatiefnemer Ingenieursbureau Oranjewoud 2008
Natuur, landschap en cultuurhistorie Franekeradeel-Harlingen Dienst Landelijk Gebied 2008
Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort Commissie m.e.r. 2008
Planstudie Utrecht - knooppunt Eemnes - Amersfoort (A27/A1) Commissie m.e.r. 2008
Zwakke Schakel Duinen Kop van Noord-Holland Commissie m.e.r. 2008
Zwakke Schakels West Zeeuwsch-Vlaanderen Commissie m.e.r. 2005 2006 2008
Kustversterking Zwakke Schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering Commissie m.e.r. 2008
Ontwikkeling Plangebied Restveen en Waterparel Commissie m.e.r. 2008
Uitbreiding Koningin Julianatoren te Apeldoorn Commissie m.e.r. 2008
Evenemententerrein Flevoland Commissie m.e.r. 2007 2008
Aanpassing waterbergingsgebied Binnen Aa (benedenloop Westerwoldse Aa) Commissie m.e.r. 2007 2008
Projectlocatiegebied De Heihorsten te Someren Commissie m.e.r. 2007 2008
Milieutoets alternatieven Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad CE Delft 2008
Bestuur Faunafonds Ministerie LNV 1999-2007
Herinrichting Millingerwaard Commissie m.e.r. 2007
Herinrichting Plangebied Zuiderdiep Commissie m.e.r. 2005 2007
Planstudie versterking van de Delflandse kust (Hoek van Holland/Scheveningen) Commissie m.e.r. 2005 2007
Beleid voor Groenbeheer Wegbermen 2005 – 2020 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2005 2006
Concept Beleidsplan Boombeheer 2005 – 2020 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2005 2006
Kustversterking Flaauwe Werk te Goedereede Commissie m.e.r. 2005 2006
Strategische milieubeoordeling Kustversterking Zuidwest Walcheren Commissie m.e.r. 2005-2006
Optimalisatie natuur en waterwinning in de Amsterdamse waterleidingduinen (Zilk) Commissie m.e.r. 2004-2006
Evaluatie natuureffecten van alternatieven voor de Zuiderzeelijn. Het betrof het 'transitiealternatief' en 'de ruimtelijk-economische projecten van het regio-specifiek pakket' CE Delft 2006
Beheer van konijnen op het Middensluiseiland bij IJmuiden, samen met Bureau Drees Groningen Rijkswaterstaat 2005
De situatie van het konijn in Nederland na het optreden van de virusziekte RHD, samen met Bureau Drees. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2004
Golfbaan Waalresche Heide te Waalre Commissie m.e.r. 2002-2004
Dijkteruglegging van de Waal bij Lent Commissie m.e.r. 2003-2004
Golfbaan landgoed Bergvliet in Oosterhout Commissie m.e.r. 2003-2004
Golfpark Crimpenerhout (gemeente Nederlek) Commissie m.e.r. 2004
Secretariaat Groene Coalitie Milieufederatie Drenthe 2002-2003
Herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden, gem. Neerijnen Commissie m.e.r. 2002 2003
Golfbaan De Texelse Commissie m.e.r. 2002
Beleidsadvies Omgaan met Natuurbeschermingswet en Habitatrichtlijn in relatie tot de bestemmingsplannen Zeewijk, Velserend en NOVA-terrein Gemeente Velsen 2000 2001
Een groene mal voor CAL, Ontwikkelingsvisie voor natuur, landschap en cultuurhistorie in de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen Het Noord-Hollands Landschap, NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Staatsbosbeheer 1999 2000
© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug