Frysk

<Terug naar Projecten

Project Opdrachtgever Jaar
Voorkomen sloop boerderij Werpsterdyk 24 te Wirdum Bakker 2012-2013
Actualiseren en aanvullen Natuurbeheerplan Groningen Provincie Groningen 2010-2011
Blauw-groene diensten en 'less favourite areas' nationaal landschap Middag-Humsterland Provincie Groningen 2008 2009
'Less favourite areas' Zuidelijk Westerkwartier Provincie Groningen 2008
Inhoudelijke onderbouwing bezwaar bij Raad van State tegen woningbouw Grut Palma, Wergea Particulier 2007 2008
Natuur, landschap en cultuurhistorie Franekeradeel-Harlingen Dienst Landelijk Gebied 2008
Aanpassing waterbergingsgebied Binnen Aa (benedenloop Westerwoldse Aa) Commissie m.e.r. 2007 2008
Milieutoets alternatieven Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad CE Delft 2008
Swichum nog mooier! Ideeen voor verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2007
Beleid voor Groenbeheer Wegbermen 2005 – 2020 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2005 2006
Concept Beleidsplan Boombeheer 2005 – 2020 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2005 2006
Golfbaan Waalresche Heide te Waalre Commissie m.e.r. 2002-2004
Golfbaan landgoed Bergvliet in Oosterhout Commissie m.e.r. 2003-2004
Golfpark Crimpenerhout (gemeente Nederlek) Commissie m.e.r. 2004
Secretariaat Groene Coalitie Milieufederatie Drenthe 2002-2003
Wegenbeleidsplan van de waterschappen De Waterlanden, Westfriesland en Het Lange Rond en van het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 2002-2006-2010, samen met Grontmij. Waterschap De Waterlanden 2001 2002
Een groene mal voor CAL, Ontwikkelingsvisie voor natuur, landschap en cultuurhistorie in de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen Het Noord-Hollands Landschap, NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Staatsbosbeheer 1999 2000
© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug