Frysk

<Terug naar Projecten

Project Opdrachtgever Jaar
Senior beleidsontwikkelaar Natuur en Milieu Provincie Overijssel 2013-2014
Schloss Tiefenau, Sachsen Duitsland Schloss Tiefenau BV 2013
Procesbegeleiding bedrijfsverplaatsing Rogaar-Visser te Assen Rogaar-Visser 2012-2013
Oplossen probleem van woning op boerderij-erf Gunnink 2012-2013
A4 Zone West, gemeente Haarlemmermeer Commissie m.e.r. 2012 2013
Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide Commissie m.e.r. 2012 2013
MER Ede-Oost en Spoorzone Bestemmingsplan kazerneterreinen, gemeente Ede Commissie m.e.r. 2012-2013
Bestemmingsplan buitengebied Doetinchem Commissie m.e.r. 2013
Bestemmingsplan buitengebied Oostzaan Commissie m.e.r. 2013
Bestemmingsplan buitengebied Medemblik Commissie m.e.r. 2013
Bestemmingsplan buitengebied Dronten Commissie m.e.r. 2013
Voorkomen sloop boerderij Werpsterdyk 24 te Wirdum Bakker 2012-2013
Ring Utrecht 2e fase, onderdeel Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) Commissie m.e.r. 2011-2013
Multifunctioneel plein bij basisscholen Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2010-2012
Bedrijventerrein Trade Port Noord, Venlo Commissie m.e.r. 2009 2012
Ontwikkeling Ede-Oost en Spoorzone Commissie m.e.r. 2008 2012
Structuurvisie Intensieve Veehouderij en Glastuinbouw Peel en Maas en Bestemmingsplan Commissie m.e.r. 2009 2012
Dijkversterking Eiland van Dordrecht West Commissie m.e.r. 2008 2012
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Overbetuwe Commissie m.e.r. 2010 2012
Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Emmen Commissie m.e.r. 2010 2012
Structuurvisie buitengebied Dalfsen Commissie m.e.r. 2010 2012
Kustversterking en bestemmingsplan Katwijk Commissie m.e.r. 2009 2012
Structuurvisie en Bestemmingsplannen buitengebied gemeente Heerde Commissie m.e.r. 2011 2012
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Zundert Commissie m.e.r. 2011 2012
Bestemmingsplan buitengebied Etten-Leur Commissie m.e.r. 2011 2012
Bestemmingsplan Buitengebied Overberg, Maarn, Maarsbergen en Amerongen (OMMA) Commissie m.e.r. 2012
Directe wegverbinding Westerbaan met Meeuwenlaan te Katwijk Commissie m.e.r. 2012
Bestemmingsplan Duinen, gemeente Katwijk Commissie m.e.r. 2012
Begeleiding Integrale aanpak Noordelijke Vaarverbinding (NOVA) tussen Hondshalstermeer en Blauwe Stad in combinatie met robuuste verbindingszone Provincie Groningen 2009-2011
Heechhout Wirdumervaart Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2010-2011
Westelijke Randweg Waddinxveen Commissie m.e.r. 2009 2011
Verplaatsing agrarische bedrijven Nieuw Buinen Commissie m.e.r. 2009 2011
Realisatie van het groengebied De Omzoom, gemeente Zaanstad Commissie m.e.r. 2009 2011
Ring Utrecht Commissie m.e.r. 2009-2011
Tweede fase Zoetermeer-Zuidplas en MER Bentwoud Commissie m.e.r. 2001 2003 2008 2011
Natuuropgave Krimpenerwaard Commissie m.e.r. 2007 2011
Bestemmingsplan Buitengebied Gennep Commissie m.e.r. 2010 2011
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Westerveld Commissie m.e.r. 20102011
Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe Commissie m.e.r. 2010 2011
Buitengebied 2010, Rhenen Commissie m.e.r. 2010 2011
Bestemmingsplan buitengebied Montferland Commissie m.e.r. 2010 2011
Tuinbouwvestiging De Kievit, Peel en Maas Commissie m.e.r. 2011
Bestemmingsplan Piekberging Haarlemmermeer Commissie m.e.r. 2011
Structuurvisie FlorijnAs, Assen Commissie m.e.r. 2011
Bestemmingsplan Cantineweg Katwijk Commissie m.e.r. 2010 2011
Structuurvisie en bestemmingsplan buitengebied Barneveld Commissie m.e.r. 2011
Partiële herziening Provinciale Structuurvisie 2011, provincie Zuid-Holland Commissie m.e.r. 2011
Advisering Vermilion Oil & Gas Netherlands Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. via DHV B.V. 2010
Belevingsonderzoek geluids- en trillingshinder en verkeersveiligheid in Wirdum en Swichum Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2010
Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland Commissie m.e.r. 2008 2010
Plan-MER Buitengebied Salland Commissie m.e.r. 2009 2010
Structuurvisie Katwijk Commissie m.e.r. 2009 2010
A12-BRAVO projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 te Woerden Commissie m.e.r. 2008-2010
Inrichtingsplan Olst-Wesepe Commissie m.e.r. 2008 2010
Structuurvisie Rijnenburg Commissie m.e.r. 2010
Inrichtingsplan De Kleine Beerze Commissie m.e.r. 2010
Gebiedsontwikkeling Oude Willem (Ooststellingwerf/Westerveld) Commissie m.e.r. 2010
Aardgas+ De Wijk, Drenthe Commissie m.e.r. 2010
Wilg-plan Noordrand Midden Commissie m.e.r. 2010
Health en Wellness Werfhout, gemeente Montferland Commissie m.e.r. 2010
Gebiedsontwikkeling Norgerbrug Commissie m.e.r. 2010
Projectbeschrijving en aanbesteding Impuls Friese boezem; Kosten en effecten van een natuurlijker peilbeheer in relatie tot veiligheid, waterkwaliteit, natuurwaarden en recreatievaart. Wetterskip Fryslan 2009
Natuureffecten van de milieueffectanalyse en natuurtoets Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM); Het ging om de effecten van uitbreiding van Almere in het IJmeer, een spoorverbinding tussen Almere en Amsterdam, verbreding van snelwegen en het versterken van de ecologische structuur van het Markermeer en IJmeer. Rijkswaterstaat; gewerkt is binnen consortium met CE-Delft en Oranjewoud 2009
Structuurvisie Tiel Commissie m.e.r. 2009
Woningbouw De Volgerlanden-Oost te Hendrik-Ido-Ambacht Commissie m.e.r. 2009
Logistiek Park Moerdijk Commissie m.e.r. 2009
Masterplan Scheveningen-Kust Commissie m.e.r. 2009
Knooppunt Hoevelaken Commissie m.e.r. 2009
Inrichtingsplan Weerijs-Zuid bij Breda Commissie m.e.r. 2009
Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland Commissie m.e.r. 2008 2009
Bestemmingsplan buitengebied Lemsterland Commissie m.e.r. 2009
Structuurvisie Woerden Commissie m.e.r. 2008 2009
Tracénota/MER Greenportlane Commissie m.e.r. 2007-2009
Parkstad Limburg Commissie m.e.r. 2009
Omgevingsvisie Overijssel Commissie m.e.r. 2008 2009
Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 regio Venlo Commissie m.e.r. 2007-2009
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Commissie m.e.r. 2009
Golfbaan Goatum Commissie m.e.r. 2009
Kaart voor verzuring gevoelige, zeer kwetsbare gebieden (Wet ammoniak en veehouderij) Provincie Groningen 2008
Deelname klankbordgroep Plan-MER Provinciaal Omgevingsplan vanuit bevoegd gezag Provincie Groningen 2008
Natuur, landschap en cultuurhistorie Franekeradeel-Harlingen Dienst Landelijk Gebied 2008
Bedrijventerrein/natuurgebied polder Schieveen te Rotterdam Commissie m.e.r. 2002-2008
Zoekzones stedelijke functies gemeente Ede Commissie m.e.r. 2008
Floriade Venlo 2012 Commissie m.e.r. 2007 2008
Golfbaan Bentwoud Commissie m.e.r. 2006 2008
Projectlocatiegebied De Heihorsten te Someren Commissie m.e.r. 2007 2008
Streekplan Overijssel 2000+, uitwerkingsplan recreatiepark Scheerwolde Commissie m.e.r. 2007 2008
Ondersteuning Provinciaal Meerjaren Programma landelijk gebied 2007-2013 Provincie Groningen 2006 2007
Swichum nog mooier! Ideeen voor verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2007
Inrichtingsplan Enschede-Noord Commissie m.e.r. 2007
Strategische milieubeoordeling Uitwerkingsplan reconstructie Losser Commissie m.e.r. 2006-2007
Bestemmingsplan De Buitenlanden, gemeente Beverwijk Commissie m.e.r. 2006 2007
Structuurplan Land van Wehl (Doetinchem) Commissie m.e.r. 2006 2007
Herinrichting Plangebied Zuiderdiep Commissie m.e.r. 2005 2007
Golfbaan De Bolgerijsche te Vianen Commissie m.e.r. 2005-2007
Sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord Commissie m.e.r. 2004-2007
Herinrichting Peize Commissie m.e.r. 2004-2007
Ontwikkeling Sportcomplex Het Ravijn, gemeente Hellendoorn Commissie m.e.r. 2006 2007
Gebiedsuitwerking Dalmsholte Overijssel Commissie m.e.r. 2007
Gebiedsuitwerking Engbertsdijkvenen, het Veenschap en Omgeving Commissie m.e.r. 2007
Oeverpark Badplaats Nesselande Commissie m.e.r. 2007
Inspraak op Trajectnota-MER Haak om Leeuwarden Dorpsbelang Wirdum-Swichum 2006
Vakantiepark Scheerwolde Commissie m.e.r. 2005 2006
Herinrichting Nieuwe Driemanspolder te Zuid-Holland Commissie m.e.r. 2006
Woningbouw Drentse Horn te Stadskanaal en Borger-Odoorn Commissie m.e.r. 2003 2006
Tweede stadsbrug over de Waal bij Nijmegen Commissie m.e.r. 2003-2006
Winning van aardgas uit de gasvelden Westbeemster, Middelie en Rustenburg Commissie m.e.r. 2005 2006
Verkenning Kustverdedigingstrategieën Zwakke Schakels Noord-Holland (strategische milieubeoordeling) Commissie m.e.r. 2005 2006
Woningbouwlocatie Wilderszijde, Bergschenhoek Commissie m.e.r. 2005 2006
Reconstructie De Achterhoek en Liemers Commissie m.e.r. 2002 2004 2005
Golfbaan Park Zaarderheiken (Trade Port Noord) Commissie m.e.r. 2003-2005
Uitwerkingsplan Winterswijk - Oost Commissie m.e.r. 2005
Reconstructie Salland-Twente Commissie m.e.r. 2002 2004
Landinrichting Deurnsche Peel / Mariapeel Commissie m.e.r. 2000 2004
Woningbouw Drentse Horn te Stadskanaal en Borger-Odoorn Commissie m.e.r. 2003 2004
Regionaal Structuurplan Utrecht 2005-2015 Commissie m.e.r. 2003
Recreatieplas 't Waal te Houten Commissie m.e.r. 2002-2003
Glastuinbouwontwikkeling Het Rundedal te Klazienaveen Commissie m.e.r. 2003
Wegenbeleidsplan van de waterschappen De Waterlanden, Westfriesland en Het Lange Rond en van het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 2002-2006-2010, samen met Grontmij. Waterschap De Waterlanden 2001 2002
Verkeerscirculatieplan Waterland-Oost voor Waterschap De Waterlanden, Gemeente Waterland, Stadsdeel Amsterdam-Noord, Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, samen met Hauptmeijer Verkeer. Waterschap De Waterlanden 2001 2002
Interim programmamanagement voor Lopikerwaard en Noorderpark en secretaris van landinrichtingscommissies Dienst Landelijk Gebied 2002
Golfbaan Son en Breugel Commissie m.e.r. 2002
Landinrichting De Leijen (N-Br.) Commissie m.e.r. 2001 2002
Integrale Visie ‘Het samenspel van land, natuur en water, beheren we voor nu en later’ Waterschap De Waterlanden 2001
Redactie Raamplan Beverwijk-Heemskerk en brochure Dienst Landelijk Gebied 2001
‘Duurzaam Veilig’-projecten Waterland-Oost en Wijde Wormer Waterschap De Waterlanden 2000
Haalbaarheidsonderzoek voor nieuwe ecoducten en ‘recreoducten’ in West-Nederland NV Afvalzorg te Haarlem 1999
Landinrichtings- en gebiedscommissies LNV, provinciebesturen, landinrichtingscommissies 1981-1997
© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug