Frysk

Yvonne van Manen

 

Drs. Y.J. (Yvonne) van Manen

Yvonne van Manen voltooide in 1981 haar studie in de ecologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze werkte voor de Provinciale Milieu-Inventarisatie van Noord-Holland, deed onderzoek aan vogels, aan watersystemen in de duinen en naar de gevolgen van verzuring. Ze werkte freelance voor een stedebouwkundig bureau en richtte Geodan op, bureau voor Geografische en Ecologische Data-Analyse. Lange tijd werkte ze voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als beleidsmedewerker, onder meer aan natuurontwikkeling en aan de aanwijzing van gebieden onder de Natuurbeschermingswet. Ze was co-auteur van het Nationaal Bosbeleidsplan. Voor de afdeling Natuur en Recreatie van NV PWN-Waterleidingbedrijf Noord-Holland vervulde ze de functie van waarnemend hoofd Onderzoek en later die van seniorstafmedewerker. Sinds 2003 werkt ze full time als partner bij Ingenieursbureau De Overlaat.

E-mail: manen@de-overlaat.nl

© Webdesign:  www.rianvisser.nl
© Renovatie:  marten-de-vries.nl
^ Naar boven
< Terug